Myriam Vanlerberghe

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
(Nr 2-740, 2000-2001)
Bekrachtigd op 13 juli 2001

betreffende de euthanasie
(Nr 2-244, 1999-2000)
Bekrachtigd op 28 mei 2002

betreffende de palliatieve zorg
(Nr 2-246, 1999-2000)
Bekrachtigd op 14 juni 2002

tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie
(Nr 2-1153, 2001-2002)
Bekrachtigd op 19 december 2002

betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd
(Nr 2-20, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 28 januari 2003

tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 2-1173, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
(Nr 3-27, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 16 juli 2004

tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŰle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1496, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
(Nr 4-814, 2007-2008)
Bekrachtigd op 18 maart 2009

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 4-1225, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009