Eddy Boutmans

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 26, 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
(Nr 1-89, B.Z. 1995)
Bekrachtigd op 4 augustus 1996