René Thissen

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(Nr 2-386, 1999-2000)
Bekrachtigd op 29 april 2002

tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik
(Nr 3-74, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 26 augustus 2003