Marc Olivier

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

Herziening van artikel 66 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 66, tweede en derde lid, van de Grondwet
(Nr 1-169, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 maart 1996

Herziening van artikel 71 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 71, derde en vierde lid, van de Grondwet
(Nr 1-170, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 maart 1996

Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden
(Nr 1-171, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 maart 1996

tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(Nr 1-670, 1996-1997)
Bekrachtigd op 8 februari 1999