Patrick Hostekint

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen
(Nr 1-236, 1995-1996)
Bekrachtigd op 25 juni 1997

tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit
(Nr 1-1064, 1997-1998)
Bekrachtigd op 9 februari 1999

betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
(Nr 3-579, 2003-2004)
Bekrachtigd op 14 juni 2005