Hugo Coveliers

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
(Nr 1-1066, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 december 1998

tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie
(Nr 3-308, 2003-2004)
Bekrachtigd op 6 december 2005