Philippe Busquin

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten
(Nr 1-984, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten
(Nr 1-985, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde
(Nr 1-986, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie
(Nr 1-987, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector
(Nr 1-988, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen
(Nr 1-989, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten
(Nr 1-1041, 1997-1998)
Bekrachtigd op 4 mei 1999

houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten
(Nr 1-1098, 1997-1998)
Bekrachtigd op 25 mei 1999