Philippe Monfils

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten
(Nr 2-75, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 21 juni 2001

houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
(Nr 2-740, 2000-2001)
Bekrachtigd op 13 juli 2001

betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed
(Nr 2-326, 1999-2000)
Bekrachtigd op 24 augustus 2001

betreffende de euthanasie
(Nr 2-244, 1999-2000)
Bekrachtigd op 28 mei 2002

betreffende de palliatieve zorg
(Nr 2-246, 1999-2000)
Bekrachtigd op 14 juni 2002

tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
(Nr 2-427, 1999-2000)
Bekrachtigd op 2 augustus 2002

tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 2-1173, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003

betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
(Nr 2-695, 2000-2001)
Bekrachtigd op 11 mei 2003

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
(Nr 51-633, 2003-2004)
Bekrachtigd op 17 maart 2004

tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten
(Nr 4-119, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 16 juli 2008

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 4-1225, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009