Frans Lozie

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
(Nr 2-740, 2000-2001)
Bekrachtigd op 13 juli 2001

tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 2-1173, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003