Voorstellen van France Masai (Legislatuur 2019-2024)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen†100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten 26/6/2020
S. 7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 25/2/2021
S. 7-245 Informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld 1/4/2021
S. 7-247 Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiŽle informatie bij het jaarverslag 21/4/2021
S. 7-258 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van BelgiŽ met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten 20/5/2021
S. 7-266 Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa 16/6/2021
S. 7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
S. 7-320 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot het organiseren van hoorzittingen voor de voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof 2/2/2022
S. 7-342 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde het recht op water en sanitatie te waarborgen
22/4/2022
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-359 Voorstel van resolutie voor een ethische en duurzame textiel- en modenijverheid, die de mensenrechten en het milieu eerbiedigt 15/6/2022
S. 7-372 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
7/7/2022
S. 7-409 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoŲpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden 15/12/2022
S. 7-413 Voorstel van resolutie om de billijke toegankelijkheid en nabijheid van geldautomaten in BelgiŽ te verzekeren 11/1/2023
S. 7-456 Wetsontwerp tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat 24/5/2023
S. 7-481 Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen 5/10/2023
S. 7-514 Voorstel van resolutie voor een betere signalering van krimpflatie bij daartoe getroffen producten 31/1/2024