Voorstellen van Annemie Maes (Legislatuur 2014-2019)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-303 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 14/11/2016
S. 6-309 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil 14/12/2016
S. 6-317 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het wetenschappelijk onderzoek in België 20/1/2017
S. 6-324 Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken 8/3/2017
S. 6-370 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 10/10/2017
S. 6-433 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale regering en de gewesten inzake de meetinstrumenten van de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen teneinde een ecologisch verantwoorde consumptie aan te moedigen 25/5/2018
S. 6-519 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 28/3/2019
S. 6-534 Vergadering van de voorzitters van de Parlementen van de landen van de Visegradgroep en de Benelux Unie
Pieštany (Slovakije), 24-25 maart 2019
25/3/2019