Voorstellen van Christophe Lacroix (Legislatuur 2014-2019)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-368 Voorstel van resolutie betreffende de impact op de Federale Staat en de deelstaten van de parameters die in aanmerking zijn genomen bij het opmaken van de begrotingen 2018 van de entiteiten I en II. 10/10/2017
S. 6-370 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 10/10/2017
S. 6-388 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder 12/1/2018
S. 6-390 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten 17/1/2018
S. 6-391 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid 18/1/2018
S. 6-401 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 1/2/2018
S. 6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale ę†slimme samenleving†Ľ 16/3/2018
S. 6-416 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius 21/3/2018
S. 6-423 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit 16/4/2018
S. 6-427 Voorstel van resolutie over de toekomst en de handhaving van een ambitieus cohesiebeleid in het kader van de toekomstige Europese begroting 14/5/2018
S. 6-433 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale regering en de gewesten inzake de meetinstrumenten van de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen teneinde een ecologisch verantwoorde consumptie aan te moedigen 25/5/2018
S. 6-434 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 29/5/2018
S. 6-449 Voorstel van resolutie om een interfederaal ę†monitoringmechanisme†Ľ in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende BelgiŽ 10/7/2018
S. 6-461 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 1/10/2018
S. 6-470 Voorstel van resolutie over de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 20/11/2018
S. 6-478 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuuren erfgoederen 21/12/2018
S. 6-487 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake Afrikaanse cultuur- en erfgoederen 19/2/2019
S. 6-515 Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh 28/3/2019
S. 6-520 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/3/2019