Voorstellen van Sabine Vermeulen (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1935 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 17/1/2013
S. 5-2041 Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren 23/3/2013
S. 5-2087 Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 15/5/2013
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2146 Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije 13/6/2013
S. 5-2179 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de bijenteelt 2/7/2013
S. 5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
S. 5-2200 Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven voor vislood 10/7/2013
S. 5-2451 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren met het oog op het uitbreiden en versterken van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 23/1/2014