Voorstellen van Karl Vanlouwe (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-130 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 11/12/2019
S. 7-288 Conferentie over de toekomst van Europa
Eerste plenaire vergadering
Straatsburg, 19 juni 2021
19/6/2021
S. 7-304 Conferentie over de toekomst van Europa
Tweede plenaire vergadering
Straatsburg, 23 oktober 2021
23/10/2021
S. 7-321 Conferntie over de toekomst van Europa
Derde plenaire vergadering
Straatsburg, 21 en 22 januari 2022
22/1/2022
S. 7-334 Conferentie over de toekomst van Europa
Vierde plenaire vergadering
Straatsburg, 10-12 maart 2022
12/3/2022
S. 7-340 Conferentie over de toekomst van Europa
Vijfde plenaire vergadering
Straatsburg, 25 en 26 maart 2022
26/3/2022
S. 7-352 Conferentie over de toekomst van Europa
Zesde plenaire vergadering
Straatsburg, 8 en 9 april 2022
9/4/2022
S. 7-358 Interparlementaire commissievergadering over het subsidiariteitsmechanisme van de Europese Unie
Europees Parlement, Brussel, 25 april 2022
25/4/2022
S. 7-369 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof om de samenstelling en de benoemingsprocedure te wijzigen 6/7/2022
S. 7-375 Conferentie over de toekomst van Europa
Zevende plenaire vergadering
Straatsburg, 29 en 30 april 2022
30/4/2022
S. 7-393 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen 10/11/2022
S. 7-447 Conferentie over de toekomst van Europa
Feedbackevenement
Brussel, 2 december 2022
2/12/2022

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014