Voorstellen van Karl Vanlouwe (Legislatuur 2014-2019)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2010-2014

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-97 Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking 4/11/2014
S. 6-98 Informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap 17/11/2014
S. 6-131 Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht 3/12/2014
S. 6-254 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap 11/12/2015
S. 6-502 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 25/3/2019

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2010-2014