Voorstellen van Karl Vanlouwe (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019

53 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-371 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani 21/10/2010
S. 5-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
S. 5-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
S. 5-465 Wetsvoorstel tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851 inzake de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 10/11/2010
S. 5-525 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe Gemeentewet wat de administratieve sancties betreft 23/11/2010
S. 5-538 Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek 25/11/2010
S. 5-661 Wetsvoorstel tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie 18/1/2011
S. 5-760 Voorstel van resolutie betreffende de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen 8/2/2011
S. 5-829 Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten 9/3/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
S. 5-959 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Baskische vredesproces 15/4/2011
S. 5-979 Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie 28/4/2011
S. 5-980 Wetsvoorstel wat de bezoldiging van de leden van de Koninklijke Familie betreft 28/4/2011
S. 5-993 Voorstel van resolutie met betrekking tot het Europees Semester 3/5/2011
S. 5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
S. 5-1063 Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ 6/6/2011
S. 5-1071 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven betreft 1/6/2011
S. 5-1150 Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten 6/7/2011
S. 5-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening 3/10/2011
S. 5-1247 Wetsvoorstel betreffende de beŽdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken 5/10/2011
S. 5-1275 Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ 20/10/2011
S. 5-1283 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vredesproces tussen de Turkse staat en de Koerdische bevolking 26/10/2011
S. 5-1284 Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in IsraŽlische gevangenissen 26/10/2011
S. 5-1296 Voorstel van resolutie betreffende de Westelijke Sahara 8/11/2011
S. 5-1312 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia Timosjenko en andere voormalige leden van de OekraÔense regering 10/11/2011
S. 5-1368 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Kamp Ashraf 25/11/2011
S. 5-1377 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, voor wat de modaliteiten voor de klachten betreft 5/12/2011
S. 5-1483 Voorstel van resolutie over de situatie in SyriŽ 14/2/2012
S. 5-1492 Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ 17/2/2012
S. 5-1522 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids 8/3/2012
S. 5-1595 Voorstel van resolutie over de inplaatsstelling van een adaptatiesas op het einde van buitenlandse missies 3/5/2012
S. 5-1597 Wetsvoorstel tot instelling van een tweetaligheidsvereiste voor de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie 3/5/2012
S. 5-1657 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft 7/6/2012
S. 5-1806 Interparlementaire conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 9/9/2012
S. 5-1819 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de Nieuwe Gemeentewet, wat de taalkennis van lokale mandatarissen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft 23/10/2012
S. 5-1846 Wetsvoorstel houdende de essentiŽle aanwervingsvoorwaarden voor de ambtenaren van de buitenlandse betrekkingen 21/11/2012
S. 5-1848 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 21/11/2012
S. 5-1855 Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen 28/11/2012
S. 5-1921 Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet 11/1/2013
S. 5-1958 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie 4/2/2013
S. 5-1985 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der successierechten met het oog op de invoering van een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen 26/2/2013
S. 5-2041 Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren 23/3/2013
S. 5-2087 Voorstel van resolutie betreffende de instemming met het Internationaal Verdrag inzake het opruimen van wrakken, opgemaakt te Nairobi op 18 mei 2007 15/5/2013
S. 5-2146 Voorstel van resolutie over de toestand in Turkije 13/6/2013
S. 5-2187 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat de bevoegdheid van de Koning betreft 4/7/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2380 Voorstel van resolutie betreffende het eerherstel voor de geÔnterneerde soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 4/12/2013
S. 5-2440 Voorstel van resolutie over de aanwijzing van een Europese speciale gezant voor de bescherming van religieuze minderheden in het Nabije Oosten, het Midden-Oosten en Noord-Afrika 16/1/2014
S. 5-2477 Voorstel van resolutie betreffende de geopolitieke situatie in Centraal-AziŽ 5/2/2014
S. 5-2799 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan 27/3/2014
S. 5-2849 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking met buitenlandse veiligheids- en inlichtingendiensten 9/4/2014
S. 5-2850 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat het toezicht op buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreft 9/4/2014

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019