Voorstellen van Benoit Hellings (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

21 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-1987 Voorstel van resolutie betreffende Tibet 26/2/2013
S. 5-2027 Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje 28/3/2013
S. 5-2043 Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 24/4/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden 22/5/2013
S. 5-2102 Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriŽntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds 22/5/2013
S. 5-2111 Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling 27/5/2013
S. 5-2112 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiŽle tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude 29/5/2013
S. 5-2113 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingsparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels 29/5/2013
S. 5-2114 Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde 29/5/2013
S. 5-2275 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over een handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika 3/10/2013
S. 5-2301 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, teneinde het financiŽle draagvlak van de banken te verstevigen en de verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden 22/10/2013
S. 5-2334 Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland 7/11/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2462 Wetsvoorstel betreffende het verbod op kernwapens in BelgiŽ 23/1/2014
S. 5-2463 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector 23/1/2014
S. 5-2464 Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiŽle, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp 23/1/2014
S. 5-2475 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de rol van inlichtingendiensten in cyberspionage 6/2/2014
S. 5-2854 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014
S. 5-2855 Voorstel van resolutie betreffende de mededelingen van de Europese Commissie tot herstel van het vertrouwen van burgers en ondernemingen in de gegevensstromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten 16/4/2014

Legislatuur 2007-2010