Voorstellen van Ann Somers (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1492 Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw 12/11/2009
S. 4-1523 Wetsvoorstel tot wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 teneinde het recht op opvang te beperken bij een derde asielaanvraag 3/12/2009
S. 4-1580 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 17/12/2009
S. 4-1666 Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven 18/2/2010