Voorstellen van Bart De Wever (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het ge´ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 8/12/2011
S. 5-1657 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft 7/6/2012