Voorstellen van André Van Nieuwkerke (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-872 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 20/10/2004
S. 3-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, wat de antihanteerbaarheidsmechanismen betreft 18/2/2005
S. 3-1072 Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme 3/3/2005
S. 3-1104 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 21/3/2005
S. 3-1258 Voorstel van resolutie inzake antipersoonsmijnen, antihanteerbaarheidsmechanismen en clustermunitie 24/6/2005
S. 3-1315 Voorstel van resolutie om de snelheidsbeperkingen van 90 km/u op de zogenaamde secundaire wegen terug te brengen tot 70 km/u 15/7/2005
S. 3-1323 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het gebruik van Tax-on-web 5/8/2005
S. 3-1450 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 25/11/2005
S. 3-1993 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft minderjarigen 13/12/2006

Legislatuur 2007-2010