Voorstellen van Bart Martens (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ 2/10/2007
S. 4-344 Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel 5/11/2007
S. 4-417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren 22/11/2007
S. 4-469 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 6/12/2007
S. 4-470 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 6/12/2007
S. 4-571 Wetsvoorstel inzake de toekenning van een korting voor energiebesparende uitgaven 20/2/2008
S. 4-596 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten 28/2/2008
S. 4-741 Wetsvoorstel betreffende een verbod op gegroepeerde aankopen van energie te weigeren 8/5/2008
S. 4-756 Voorstel van resolutie betreffende de reclame en labeling over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto's 15/5/2008
S. 4-962 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie ter doorlichting van de aanpak van de financiŽle- en bankcrisis 15/10/2008
S. 4-1273 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek 2/4/2009
S. 4-1274 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 2/4/2009
S. 4-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt tot bevordering van de windmolenparken op zee 2/4/2009
S. 4-1276 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 2/4/2009
K. 52-1939 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 3/4/2009

Legislatuur 2003-2007