Voorstellen van Sabine Laruelle (Legislatuur 2019-2024)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

44 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-110 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news 22/10/2019
S. 7-115 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiŽntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten 7/11/2019
S. 7-117 Informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie in de besluitvorming op de verschillende bevoegdheidsniveaus alsook in de samenleving 12/11/2019
S. 7-125 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/11/2019
S. 7-140 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in BelgiŽ en in het buitenland teneinde de ideeŽn hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren 6/2/2020
S. 7-141 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking 7/2/2020
S. 7-144 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking 13/2/2020
S. 7-159 Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied 11/5/2020
S. 7-160 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen 12/5/2020
S. 7-162 Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren 12/5/2020
S. 7-164 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters 6/6/2020
S. 7-165 Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen 8/6/2020
S. 7-171 Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten 2/7/2020
S. 7-172 Informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar 3/7/2020
S. 7-185 Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken 28/9/2020
S. 7-187 Resolutie over de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte 8/10/2020
S. 7-199 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van BelgiŽ en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen 12/11/2020
S. 7-211 Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen 10/12/2020
S. 7-225 Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de ędrugswetĽ van 24†februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis 22/2/2021
S. 7-228 Voorstel van resolutie voor een efficiŽntere vaccinatie van de bevolking (Covid-19) 22/2/2021
S. 7-229 Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten 23/2/2021
S. 7-235 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 25/2/2021
S. 7-264 Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden 15/6/2021
S. 7-267 Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland 16/6/2021
S. 7-283 Resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen 14/7/2021
S. 7-284 Voorstel van resolutie om in BelgiŽ meer vrijwillige bloeddonoren te werven 14/7/2021
S. 7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
S. 7-300 Resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten 17/11/2021
S. 7-344 Informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat 22/4/2022
S. 7-349 Resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan 27/4/2022
S. 7-368 Resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh 4/7/2022
S. 7-380 Voorstel van verklaring tot herziening van titel†II van de Grondwet, om er een artikel†24bis in te voegen dat het leren van een andere landstaal verplicht maakt tijdens de periode van het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs 29/9/2022
S. 7-389 Voorstel van resolutie om artificiŽle intelligentie in de geneeskunde te ontwikkelen 28/10/2022
S. 7-430 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren 15/3/2023
S. 7-456 Wetsontwerp tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat 24/5/2023
S. 7-465 Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater 21/6/2023
S. 7-483 Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten 6/10/2023
S. 7-495 Voorstel van resolutie betreffende een betere integratie in onze samenleving van mensen met een mentale stoornis 20/11/2023
S. 7-501 Voorstel van resolutie met het oog op een duurzame verbetering van de geestelijke gezondheid van de Belgen 23/11/2023
S. 7-510 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit en het onpartijdig optreden van de Staat 26/1/2024
S. 7-511 Voorstel tot wijziging van de Deontologische Code voor de leden van de Senaat, bijgevoegd bij het Reglement van de Senaat, tot instelling van een verbod voor de leden van de Senaat om tijdens de opdrachten waarbij zij de Senaat vertegenwoordigen duidelijk waarneembare religieuze symbolen te dragen 26/1/2024
S. 7-519 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met het oog op de omvorming van de Senaat tot een besluitvormende vergadering die de verschillende entiteiten van het land samenbrengt 4/3/2024
S. 7-521 Voorstel tot wijziging van de artikelen 25 en 66 van het Reglement van de Senaat met betrekking tot de rol van de rapporteurs bij het opstellen van de informatieverslagen 6/3/2024
S. 7-522 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot de gemengde commissies en de burgerpanels 6/3/2024