Voorstellen van Staf Nimmegeers (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-228 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 9/10/2003
S. 3-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 18/11/2003
S. 3-663 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten 30/4/2004
S. 3-942 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/12/2004
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1277 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 4/7/2005
S. 3-1454 Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije 29/11/2005
S. 3-1513 Vijfde Conferentie van de Voorzitters van de Euromediterrane Parlementen - Barcelona (25-26 november 2005) 2/2/2006