Voorstellen van Mimount Bousakla (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-435 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen 19/12/2003
S. 3-650 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, om gedwongen huwelijken tegen te gaan 23/4/2004
S. 3-1078 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ter ontmoediging van schijnhuwelijken 8/3/2005
S. 3-1338 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 2/9/2005
S. 3-1765 Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland 23/6/2006
S. 3-2053 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 7/2/2007