Voorstellen van Jan Remans (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1075 Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag 13/3/2002
S. 2-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 487 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 15/3/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1212 Wetsvoorstel ter bevordering van de arbeidsactiviteit 21/6/2002
S. 2-1217 Voorstel van resolutie over Azerbeidzjan 27/6/2002
S. 2-1247 Wetsvoorstel betreffende de occasionele tewerkstelling in de horecasector 15/7/2002
S. 2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002
S. 2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de geco÷rdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
S. 2-1608 Voorstel van resolutie betreffende de erelonen van door de arbeidsgerechten aangewezen artsen-experten bij de evaluatie van menselijke schade 9/4/2003
S. 2-1613 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 9/4/2003
S. 2-1617 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 9/4/2003