Voorstellen van Kathy Lindekens (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-256 Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen 22/12/1999
S. 2-261 Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 23/12/1999
S. 2-299 Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 17/1/2000
S. 2-361 Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van de conventie nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ergste vormen van kinderarbeid 2/3/2000
S. 2-567 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris 8/11/2000