Voorstellen van Olivier de Clippele (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

27 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-146 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 209 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 9/11/1999
S. 2-213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 2/12/1999
S. 2-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 40 en 41 van het Wetboek der successierechten 6/12/1999
S. 2-310 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 755 van het Burgerlijk Wetboek 21/1/2000
S. 2-417 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 488ter in hetzelfde Wetboek 26/4/2000
S. 2-440 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 17/5/2000
S. 2-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de indexering van de kadastrale inkomens betreft 24/5/2000
S. 2-463 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 82 en 83 van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de keuze van de woonplaats 8/6/2000
S. 2-468 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 9/6/2000
S. 2-505 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 3/7/2000
S. 2-557 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap 19/10/2000
S. 2-610 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 22/12/2000
S. 2-903 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31 van de wet op het politieambt 19/9/2001
S. 2-913 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 504 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 1/10/2001
S. 2-914 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis van het Burgerlijk Wetboek 1/10/2001
S. 2-915 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-8 en 577-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de taken van de syndicus 1/10/2001
S. 2-999 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1469 en 1595 van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de verkoop tussen echtgenoten 9/1/2002
S. 2-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het gebruik van de informatiemaatschappij te bevorderen 10/1/2002
S. 2-1041 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11bis, 15 en 21 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met betrekking tot de termijnen om dossiers te onderzoeken 4/2/2002
S. 2-1054 Wetsvoorstel betreffende de dotaties aan leden van de koninklijke familie 19/2/2002
S. 2-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 487 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 15/3/2002
S. 2-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 26/4/2002
S. 2-1159 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 48 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de herziening van de tevoren afgetrokken belasting in geval van volledige of gedeeltelijke niet-terugbetaling van schulden 22/5/2002
S. 2-1308 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, met betrekking tot de koopovereenkomst van een woning 14/10/2002
S. 2-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het principe van continu´teit in de fiscale wetgeving te waarborgen 14/11/2002
S. 2-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de deskundige onderzoeken die de rechter gelast, beter te doen verlopen 12/2/2003
S. 2-1489 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van de verzekeringspremies voor beschermde gebouwen 19/2/2003