Voorstellen van Danny Pieters (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-508 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 24/11/2010
S. 5-510 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 24/11/2010
S. 5-512 Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen 25/11/2010
S. 5-1246 Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen 4/10/2011
S. 5-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone 11/10/2011
S. 5-1937 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van definitief veroordeelden tot een effectieve gevagenisstraf, waarvan de uitvoering niet aangevat is binnen één jaar na de definitieve veroordeling 18/1/2013
S. 5-2109 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een sociale bescherming tegen ziekte en ongeval voor personen die aan het werk blijven na de verplichte pensioenleeftijd 28/5/2013