Voorstellen van Gerda Van Steenberge (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-39 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering 7/9/1999
S. 2-90 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek betreffende het begrip noodweer 30/9/1999
S. 2-375 Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden 17/3/2000
S. 2-632 Voorstel van resolutie over het sociaal statuut van de thuiswerkende ouder 22/1/2001
S. 2-633 Wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving met het oog op de toekenning van een sociaal statuut en een opvoedersvergoeding aan de thuiswerkende ouder 22/1/2001
S. 2-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet 17/4/2002
S. 2-1097 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 16 juni 1808 "concernant le mariage des militaires en activité de service" 17/4/2002
S. 2-1098 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 22-28 juli 1791 "qui règle la couleur des affiches" en tot vaststelling van de Nederlandstalige tekst van hetzelfde decreet 17/4/2002