Voorstellen van Marie-Josť Laloy (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/7/2003
S. 3-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 8/7/2003
S. 3-34 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 8/7/2003
S. 3-35 Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars 8/7/2003
S. 3-70 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/7/2003
S. 3-128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 23/7/2003
S. 3-224 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 88bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde langdurig werklozen vrij te stellen van de gemeentelijke controle 9/10/2003
S. 3-229 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 10/10/2003
S. 3-600 Voorstel van resolutie tot erkenning van de deportatie van de Tsjetsjenen door Stalin in 1944 als een misdaad tegen de menselijkheid en tot erkenning van de noodzaak van een politieke oplossing van het huidige Russisch-Tsjetsjeense conflict 29/3/2004
S. 3-640 Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ 22/4/2004
S. 3-1203 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, teneinde de gegevens inzake orgaandonatie en inzake de bloedgroep op te slaan op de elektronische identiteitskaart 25/5/2005
S. 3-1246 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen teneinde de warenhuizen te verplichten gratis toiletten ter beschikking te stellen van hun klanten 16/6/2005
S. 3-1286 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek 5/7/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1363 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken 26/9/2005
S. 3-1421 Voorstel van resolutie betreffende de inachtneming van het internationaal recht door IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en ertoe strekkend de beide partijen te steunen in hun vredesinspanningen 28/10/2005
S. 3-1633 Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 22/3/2006
S. 3-1934 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 22/11/2006
K. 51-640 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 19/12/2003

Legislatuur 1999-2003