Voorstellen van Marie-Josť Laloy (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

15 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-221 Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl 7/12/1999
S. 2-237 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof 15/12/1999
S. 2-561 Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht 26/10/2000
S. 2-568 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 9/11/2000
S. 2-772 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 6/6/2001
S. 2-868 Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars 18/7/2001
S. 2-869 Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha 18/7/2001
S. 2-916 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/10/2001
S. 2-1101 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten 18/4/2002
S. 2-1335 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria 4/11/2002
S. 2-1362 Voorstel van resolutie over het Midden-Oosten 21/11/2002
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003
S. 2-1599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het afstammingsrecht in overeenstemming te brengen met de principes van gelijkheid en non-discriminatie 9/4/2003
S. 2-1618 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007