Voorstellen van Stephan Goris (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-164 Voorstel van resolutie betreffende een wettelijk kader voor burgerwachtinitiatieven 20/11/1995
S. 1-165 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 72 van de wet van 18 germinal jaar X (8 april 1802) betreffende de organisatie der erediensten 20/11/1995
S. 1-252 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales 8/2/1996
S. 1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
S. 1-876 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 11/2/1998
S. 1-905 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht en van artikel 71 van de nieuwe gemeentewet 11/3/1998
S. 1-951 Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst 8/4/1998