Voorstellen van Jurgen Ceder (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-30 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 7/9/1999
S. 2-601 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan organisaties van werknemers en van het overheidspersoneel 13/12/2000
S. 2-1097 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 16 juni 1808 "concernant le mariage des militaires en activité de service" 17/4/2002

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999