Voorstellen van Jurgen Ceder (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-88 Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten 2/8/1995
S. 1-607 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 14/4/1997
S. 1-772 Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland 13/11/1997
S. 1-1198 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet 11/12/1998
S. 1-1245 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 28/1/1999

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003