Voorstellen van Christine Cornet d'Elzius (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden 17/1/1996
S. 1-228 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden 17/1/1996
S. 1-229 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 17/1/1996
S. 1-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen 17/1/1996
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996

Legislatuur 1999-2003