Voorstellen van Pierre Chevalier (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

4 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1276 Voorstel van resolutie inzake schijnhuwelijken 4/7/2005
S. 3-1411 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 28/10/2005
S. 3-1412 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om een belastingkrediet toe te kennen aan werknemers in de bouwsector 28/10/2005
S. 3-1482 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit 9/12/2005