Voorstellen van Johan Weyts (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-137 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 12 en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vrijstelling van de onroerende voorheffing 25/10/1995
S. 1-138 Wetsvoorstel ter bevordering van de tewerkstelling in de horecasector 25/10/1995
S. 1-217 Beleid van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen 13/12/1995
S. 1-299 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 350, tweede lid, 6, van het Strafwetboek 20/3/1996
S. 1-419 Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 23/9/1996
S. 1-547 Wetsvoorstel ter consolidatie van de Belgische economie en ter vermindering van de openbare schuld 25/2/1997
S. 1-728 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen 18/9/1997
S. 1-1089 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 3/8/1998