Voorstellen van Roeland Raes (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1995-1999

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-37 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383ter in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 7/9/1999
S. 2-62 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 7/9/1999
S. 2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 9/12/1999

Legislatuur 1995-1999