Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
5: Legislatuur 2010-2014

26 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-2481 Genitale verminking in BelgiŽ 12/2/2014
S. 5-2453 Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ 30/1/2014
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2341 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 14/11/2013
S. 5-2099 De 57e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (4-15 maart 2013) 21/5/2013
S. 5-2016 Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen 20/3/2013
S. 5-1646 Studiereis naar Egypte en TunesiŽ van 11 tot 16 maart 2012 31/1/2012
S. 5-1645 Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/3/2012
S. 5-1342 Activiteitenverslag 2010 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 22/11/2011
S. 5-851 Ontmoeting met een Algerijnse delegatie 15/3/2011
S. 5-850 De positie van de vrouwen in de Euromediterrane zone 15/3/2011
S. 5-765 Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid" 30/11/2010
S. 5-699 Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 26/1/2011
S. 5-665 Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 19/1/2011
S. 5-603 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 14/12/2010
S. 5-493 Voorstel van resolutie tot uitvoering van het Action Plan Istanbul betreffende een grotere rol voor vrouwen in de Euromediterrane zone 16/11/2010
S. 5-426 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, voor wat de zorgverstrekking aan vrouwelijke slachtoffers van geslachtsverminking betreft 29/10/2010
S. 5-381 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 22/10/2010
S. 5-380 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners 22/10/2010
S. 5-234 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 6/10/2010
S. 5-187 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 28/9/2010
S. 5-186 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/9/2010
S. 5-138 Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone 13/9/2010
S. 5-135 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 9/9/2010
S. 5-127 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 9/9/2010
S. 5-94 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/9/2010