Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
3: Legislatuur 2003-2007

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 9/2/2007
S. 3-1993 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft minderjarigen 13/12/2006
S. 3-1935 Tweede verslag aan de wetgevende kamers van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2004-2005) 28/11/2006
S. 3-1835 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 20/7/2006
S. 3-1671 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 25/4/2006
S. 3-1485 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 14/12/2005
S. 3-1399 Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant is met het kind als draagmoederschap waarbij die genetische verwantschap wel bestaat 19/10/2005
S. 3-1371 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 11/10/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1271 Wetsvoorstel betreffende draagmoeders 1/7/2005
S. 3-1230 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 7/6/2005
S. 3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
S. 3-1079 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 8/3/2005
S. 3-859 Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren 12/10/2004
S. 3-804 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 7/7/2004
S. 3-417 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 12/12/2003
S. 3-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 2/10/2003
S. 3-206 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 9/9/2003
S. 3-126 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren 23/7/2003