Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
1: Legislatuur 1995-1999

207 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-1378 Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999 19/4/1999
S. 1-1377 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996,
2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998
19/4/1999
S. 1-1376 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 14 mei 1996 19/4/1999
S. 1-1375 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997 19/4/1999
S. 1-1372 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998 15/4/1999
S. 1-1371 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 15/4/1999
S. 1-1370 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot wijziging van de grens in het kanaal van Terneuzen naar Gent, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 15/4/1999
S. 1-1369 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot bevordering van de economische betrekkingen en met het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990 15/4/1999
S. 1-1368 Wetsontwerp houdende instemming met het protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984 15/4/1999
S. 1-1360 Wetsontwerp houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten 26/3/1999
S. 1-1337 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Manilla op 2 oktober 1976 29/3/1999
S. 1-1327 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 26/3/1999
S. 1-1326 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991 26/3/1999
S. 1-1317 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili en met de administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili, gedaan te Brussel op 9 september 1996 12/3/1999
S. 1-1316 Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, opgemaakt te Londen op 5 december 1994 12/3/1999
S. 1-1309 Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking 30/10/1998
S. 1-1306 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te HanoÔ op 28 februari 1996 10/3/1999
S. 1-1296 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 3/3/1999
S. 1-1295 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Argentijnse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 12 juni 1996 2/3/1999
S. 1-1292 Wetsontwerp betreffende de exclusieve economische zone van BelgiŽ in de Noordzee 23/12/1998
S. 1-1272 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996 10/2/1999
S. 1-1271 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot herziening van de Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut, en met de Slotakte, gedaan te Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992 10/2/1999
S. 1-1270 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 7 augustus 1996 10/2/1999
S. 1-1269 Wetsontwerp houdende instemming met het intergouvernementeel akkoord over een gemeenschappelijke interpretatie van de protocollen met betrekking tot de monetaire associatie tussen BelgiŽ en Luxemburg vanaf de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, en houdende instemming met het erbij gevoegde uitvoeringsprotocol opgemaakt te Brussel op 23 november 1998 10/2/1999
S. 1-1258 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Hongkong inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1996 29/1/1999
S. 1-1257 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Kazachstan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty op 16 april 1998 29/1/1999
S. 1-1256 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek India inzake de bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te New Delhi op 31 oktober 1997 29/1/1999
S. 1-1255 Wetsontwerp tot aanpassing aan de totstandkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van de instellingen van de Europese Gemeenschappen 9/11/1998
S. 1-1239 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake een alomvattend verbod op kernproeven, de Bijlagen 1 en 2, en het Protocol, gedaan te New York op 24 september 1996 22/1/1999
S. 1-1236 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 20/1/1999
S. 1-1228 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van het beginsel "ne bis in idem", gedaan te Brussel op 25 mei 1987 12/1/1999
S. 1-1227 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coŲrdinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 december 1997 12/1/1999
S. 1-1214 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen, en met de Technische Bijlage, gedaan te Sofia op 31 oktober 1988 21/12/1998
S. 1-1200 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, gedaan te Montreal op 24 februari 1988 16/12/1998
S. 1-1191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 10/12/1998
S. 1-1186 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997 10/12/1998
S. 1-1179 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen en het Protocol, ondertekend te Brussel op 29 maart 1994 4/12/1998
S. 1-1168 Wetsontwerp houdende instemming met het Memorandum van Overeenkomst over de Ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Brussel op 16 maart 1995 27/11/1998
S. 1-1159 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 30 oktober 1997 20/11/1998
S. 1-1144 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en bijbehorende voorzieningen (AGTC), en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te GenŤve op 1 februari 1991 6/11/1998
S. 1-1143 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake de belangrijke internationale spoorlijnen (AGC), en met de Bijlagen I en II, gedaan te GenŤve op 31 mei 1985 6/11/1998
S. 1-1117 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot herziening van het reglement ter uitvoering van Artikel IX van het tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van het tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement) en met de bijlage, gedaan te Middelburg op 11 januari 1995 19/10/1998
S. 1-1110 Wetsontwerp houdende instemming met het internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, opgemaakt te New York op 17 december 1979 9/10/1998
S. 1-1108 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en MongoliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 26 september 1995 8/10/1998
S. 1-1106 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk BelgiŽ betreffende het programma AIRBUS A330/A340, en met de Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Madrid op 26 juli 1995 2/10/1998
S. 1-1105 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten :
1. Internationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, gedaan te Rome op 26 oktober 1961
2. Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, gedaan te Parijs op 24 juli 1971
1/10/1998
S. 1-1103 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van OekraÔne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kiev op 20 mei 1996 30/9/1998
S. 1-1102 Wetsontwerp houdende instemming met het Vijfde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, gedaan te GenŤve op 27 februari 1998 30/9/1998
S. 1-1090 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en de bescherming van investeringen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 24 januari 1996 20/8/1998
S. 1-1088 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989 3/8/1998
S. 1-1087 Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983 3/8/1998
S. 1-1086 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 3/8/1998
S. 1-1074 Wetsontwerp betreffende de oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 19/1/1998
S. 1-1073 Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 19/1/1998
S. 1-1058 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een concreet plan voor wereldwijde en totale nucleaire ontwapening 8/7/1998
S. 1-1053 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het verbod op het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoonsmijnen en inzake de vernietiging ervan, gedaan te Oslo op 18 september 1997 6/7/1998
S. 1-1037 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van OekraÔne tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 23/6/1998
S. 1-1036 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek van Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 maart 1996 23/6/1998
S. 1-1035 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Moldova, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 23/6/1998
S. 1-1034 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, en met de Bijlagen I en II ervan 23/6/1998
S. 1-1029 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 mei 1997 18/6/1998
S. 1-1028 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek MoldaviŽ, anderzijds, gedaan te Brussel op 15 mei 1997 18/6/1998
S. 1-1027 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije;
2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen;
3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek;
ondertekend te Brussel op 16 december 1997
18/6/1998
S. 1-1026 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en OekraÔne, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 april 1997 18/6/1998
S. 1-1025 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996) gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŤve op 3 mei 1996 17/6/1998
S. 1-1017 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Douaneraad betreffende het behoud van de zetel van de Wereld Douane Organisatie in Brussel, ondertekend te Brussel op 7 februari 1997 10/6/1998
S. 1-1016 Wetsontwerp houdende
1į instemming met het Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag van 1971 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, gedaan te Londen op 27 november 1992;
2į wijziging van de wet van 6 augustus 1993 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Brussel op 18 december 1971 en van het Protocol bij dit Verdrag, opgemaakt te Londen op 19 november 1976
10/6/1998
S. 1-1015 Wetsontwerp houdende
1į instemming met en uitvoering van het Protocol van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969, en Bijlage, gedaan te Londen op 27 november 1992;
2į wijziging van de wet van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, en van de Bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969
10/6/1998
S. 1-1012 Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen 17/9/1997
S. 1-1011 Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 17/9/1997
S. 1-1000 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen Spanje en BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995 27/5/1998
S. 1-999 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Belarus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995 27/5/1998
S. 1-998 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Pretoria op 1 februari 1995 27/5/1998
S. 1-997 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mauritius tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 4 juli 1995 27/5/1998
S. 1-996 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van RoemeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 4 maart 1996 27/5/1998
S. 1-995 Wetsontwerp houdende instemming met de aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 6 maart 1995, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belasting naar het inkomen, en van het slotprotocol, ondertekend te Brussel op 16 juli 1969 27/5/1998
S. 1-954 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te New York op 13 oktober 1995 15/4/1998
S. 1-952 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 14/4/1998
S. 1-938 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten :
1. de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Bijlage, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 24 juli 1996;
3. en het Protocol, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 19 juni 1997
31/3/1998
S. 1-903 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 11/3/1998
S. 1-898 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
1. Vijfde Protocol ter aanvulling van de constitutie van de Wereldpostvereniging;
2. Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, en Bijlage;
3. Wereldpostconventie, en Slotprotocol;
4. Overeenkomst betreffende de postcolli, en Slotprotocol;
5. Overeenkomst betreffende de postwissels;
6. Overeenkomst betreffende de dienst der postcheques; en
7. Overeenkomst betreffende de rembourszendingen;
gedaan te Seoel op 14 september 1994
24/2/1998
S. 1-889 Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten 17/2/1998
S. 1-843 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het continentaal plat, en Bijlage, en briefwisseling en met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van de territoriale zee, ondertekend te Brussel op 18 december 1996 15/1/1998
S. 1-834 Wetsontwerp houdende instemming met het Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te GenŤve op 6 oktober 1995 23/12/1997
S. 1-833 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te GenŤve op 6 oktober 1995 23/12/1997
S. 1-832 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Conferentie van het Energiehandvest, ondertekend te Brussel op 26 oktober 1995 22/12/1997
S. 1-831 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 22/12/1997
S. 1-830 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 22/12/1997
S. 1-822 Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, en met de Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989 16/12/1997
S. 1-809 Wetsontwerp houdende instemming met het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, ondertekend te GenŤve op 15 april 1997 5/12/1997
S. 1-796 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994 27/11/1997
S. 1-795 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen, ondertekend te Brussel op 21 december 1996 27/11/1997
S. 1-794 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Vlaamse Gemeenschap van BelgiŽ, de Franse Gemeenschap van BelgiŽ, de Duitstalige Gemeenschap van BelgiŽ, het Vlaamse Gewest van BelgiÍ, het Waalse Gewest van BelgiŽ, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van BelgiŽ en OekraÔne, ondertekend te Brussel op 23 april 1997 27/11/1997
S. 1-787 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 28 oktober 1996 20/11/1997
S. 1-775 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 17/9/1997
S. 1-727 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, met de Bijlagen, met de Besluiten en met het Protocol betreffende energie-efficiŽntie en daarmee samenhangende milieuaspecten, gedaan te Lissabon op 17 december 1994. 16/9/1997
S. 1-726 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980, en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Funchal op 18 mei 1992 16/9/1997
S. 1-721 Wetsontwerp houdende instemming met de Interregionale Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Mercado Comķn del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds, gedaan te Madrid op 15 december 1995 20/8/1997
S. 1-720 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, en met de Bijlage, gedaan te Florence op 21 juni 1996 20/8/1997
S. 1-716 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tunesische Republiek betreffende wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken en in handelszaken, ondertekend te Tunis op 27 april 1989, en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 1/8/1997
S. 1-715 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 28/7/1997
S. 1-714 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 141 betreffende de organisaties van personen die in de landbouw werkzaam zijn en hun rol in de sociaal-economische ontwikkeling, aangenomen te GenŤve op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zestigste zitting 28/7/1997
S. 1-713 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende het juridisch statuut van de Internationale Opzoekingsdienst te Arolsen, ondertekend te Bonn op 15 juli 1993 28/7/1997
S. 1-697 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 3/7/1997
S. 1-694 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Groep van Staten in Afrika, het CaraÔbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 27/6/1997
S. 1-683 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 24/6/1997
S. 1-681 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, de Bijlagen 1 tot en met 7, de Protocollen 1 tot en met 5, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 26 februari 1996 24/6/1997
S. 1-665 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek SloveniŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII, en XIII, met de Protocollen 1 tot 6, en met de Slotakte, ondertekend te Luxemburg op 10 juni 1996 10/6/1997
S. 1-656 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 5/6/1997
S. 1-655 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 9 februari 1995 5/6/1997
S. 1-652 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995 3/6/1997
S. 1-642 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 22 december 1994 28/5/1997
S. 1-638 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, de Bijlagen I, II en III, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 23 januari 1995 22/5/1997
S. 1-637 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en GeorgiŽ, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 22/5/1997
S. 1-636 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Florence op 21 juni 1996 22/5/1997
S. 1-635 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek ArmeniŽ, anderzijds, de Bijlagen I, II, III en IV, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 22/5/1997
S. 1-630 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 13/5/1997
S. 1-615 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1. Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomť van 15 december 1989, Slotakte en Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomť naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend te Mauritius op 4 november 1995;
2. Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 december 1995
29/4/1997
S. 1-612 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 12/2/1997
S. 1-606 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, en Bijlage, ondertekend te Washington op 28 januari 1988 9/4/1997
S. 1-605 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst gesloten op 16 september 1971 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een te Brussel gelegen terrein voor de oprichting van een permanente zetel van deze organisatie, gedaan te Brussel op 10 juli 1996 9/4/1997
S. 1-604 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 28 en 29 februari 1996 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot verlenging van het akkoord betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid 9/4/1997
S. 1-587 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 18/4/1996
S. 1-574 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1.Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, Gemeenschappelijke Verklaring en Bijlage, ondertekend te Madrid op 6 november 1992.
2.Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, Bijlagen, Slotakte en Gemeenschappelijke Verklaring, ondertekend te Madrid op 6 november 1992
12/3/1997
S. 1-532 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Europese Ruimte-Agentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993 3/2/1997
S. 1-529 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van desertificatie in de landen die te kampen hebben met ernstige verdroging en/of desertificatie, in het bijzonder in Afrika, gedaan te Parijs op 17 juni 1994 22/1/1997
S. 1-524 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 15/1/1997
S. 1-523 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol 1990 houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Bern op 20 december 1990 15/1/1997
S. 1-519 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te GenŤve op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting 8/1/1997
S. 1-489 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :

1į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten;

2į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 16 mei 1994, tot wijziging van het Protocol van Ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van het Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten
3/12/1996
S. 1-487 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten en met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 juni 1995 2/12/1996
S. 1-482 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, Bijlagen I tot X, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995 28/11/1996
S. 1-471 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, Bijlagen I tot XVIII, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995 14/11/1996
S. 1-470 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, Bijlagen I tot XX, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995 14/11/1996
S. 1-469 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek TunesiŽ, anderzijds, Bijlagen 1 tot 7, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 17 juli 1995 14/11/1996
S. 1-459 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995 31/10/1996
S. 1-457 Wetsontwerp houdende instemming met het Document waarover de partijen bij het Verdrag van 19 november 1990 inzake conventionele strijdkrachten in Europa overeenstemming hebben bereikt, gedaan te Wenen op 31 mei 1996 28/10/1996
S. 1-444 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid 15/10/1996
S. 1-428 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 7 maart en 12 oktober 1994 1/10/1996
S. 1-427 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IJsland inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 17 maart en 15 april 1994 1/10/1996
S. 1-426 Wetsontwerp houdende instemming met het Tiende Protocol bij het Verdrag van 's-Gravenhage van 18 februari 1950 tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te Brussel op 2 december 1992 1/10/1996
S. 1-422 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, en Bijlagen A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D en E, gedaan te Istanbul op 26 juni 1990 26/9/1996
S. 1-421 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
a) Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976;
b) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake de internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanboel op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989
26/9/1996
S. 1-413 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het Statuut van de Missies en de Vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994 5/9/1996
S. 1-409 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en OekraÔne, anderzijds, en Bijlagen I tot V, Protocol, Slotakte en Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 30/8/1996
S. 1-408 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
a) Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek, gedaan te Brussel op 28 april 1995;
b) Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, en Slotakte, gedaan te Brussel op 28 april 1995
30/8/1996
S. 1-407 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957;
b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975;
c) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 17 maart 1978;
d) Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 26 mei 1989
30/8/1996
S. 1-406 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990 30/8/1996
S. 1-401 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 26/7/1996
S. 1-400 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991 26/7/1996
S. 1-399 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1989 inzake jute en juteprodukten, en Bijlagen A en B, opgemaakt te GenŤve op 3 november 1989 26/7/1996
S. 1-398 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk inzake wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Internationaal Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gedaan te Wenen op 23 oktober 1989 26/7/1996
S. 1-396 Wetsontwerp houdende instemming met :
1. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
3. de bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
4. het Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comitť,
ondertekend te Brussel op 15 december 1993
23/7/1996
S. 1-395 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 23/7/1996
S. 1-384 Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 7/6/1996
S. 1-377 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek MoldaviŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, met het Protocol, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 9/7/1996
S. 1-373 Wetsontwerp houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te GenŤve op 22 december 1992 4/7/1996
S. 1-367 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse erkenning van de rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 3 juni 1994 en 10 maart 1995 25/6/1996
S. 1-366 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Nepal inzake de wederzijdse erkenning van de rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 15 februari 1995 en 21 juni 1995 25/6/1996
S. 1-365 Wetsontwerp houdende instemming met het aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting op het inkomen of vermogen, ondertegekend te Brussel op 18 mei 1976 24/6/1996
S. 1-360 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende herstructurering van het controlemechanisme ingesteld door dat Verdrag, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 11 mei 1994 19/6/1996
S. 1-351 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, zoals deze zijn gewijzigd bij het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en bij het Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, opgemaakt te Donostia- San Sebastian op 26 mei 1989 10/6/1996
S. 1-347 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol nr. 1 betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging, met Protocol nr. 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag, met Protocol nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 57, met de drie Verklaringen, en met de Slotakte, opgemaakt te Lugano op 16 september 1988 6/6/1996
S. 1-340 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Turijn op 21 oktober 1991 20/5/1996
S. 1-339 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te GenŤve op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting 20/5/1996
S. 1-328 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 8/5/1996
S. 1-317 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 129 betreffende de arbeidsinspectie in de landbouw, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1969 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieŽnvijftigste zitting 25/4/1996
S. 1-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 18/4/1996
S. 1-314 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 18/4/1996
S. 1-313 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Brussel op 25 mei 1987 16/4/1996
S. 1-304 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te GenŤve op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting 22/3/1996
S. 1-296 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 22 april 1993 15/3/1996
S. 1-286 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977 11/3/1996
S. 1-273 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek MongoliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 3 maart 1992 29/2/1996
S. 1-272 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, met de Bijlagen 1 tot 10, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slotakte, gedaan te Korfoe op 24 juni 1994 29/2/1996
S. 1-271 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en met het Protocol nr. 2 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, gedaan te Straatsburg op 4 november 1993 29/2/1996
S. 1-268 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994 21/2/1996
S. 1-267 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988 21/2/1996
S. 1-266 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 162 betreffende de veiligheid bij het gebruik van asbest, aangenomen te GenŤve op 4 juni 1986 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tweeŽnzeventigste zitting 21/2/1996
S. 1-265 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beÔnvloeden, aangenomen te GenŤve op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting 21/2/1996
S. 1-262 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 16/2/1996
S. 1-254 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriŽle ongevallen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting 9/2/1996
S. 1-253 Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, gedaan te MŁnchen op 17 december 1991 9/2/1996
S. 1-251 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 8/2/1996
S. 1-233 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van Gemengde Verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994 18/1/1996
S. 1-232 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993 18/1/1996
S. 1-226 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging en met de Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Kopenhagen op 25 november 1992 15/1/1996
S. 1-224 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Mexico op 24 november 1992 11/1/1996
S. 1-223 Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport 11/1/1996
S. 1-222 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te KaÔro op 3 januari 1991 9/1/1996
S. 1-221 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 9/1/1996
S. 1-216 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 4 november 1991 22/12/1995
S. 1-208 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie Bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 20/12/1995
S. 1-207 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met de uitwisseling van brieven, ondertekend te Nicosia op 26 februari 1991 20/12/1995
S. 1-206 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Paraguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 6 oktober 1992 20/12/1995
S. 1-205 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek BoliviŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van de investeringen, gedaan te Brussel op 25 april 1990 20/12/1995
S. 1-202 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van het Fonds voor ontwikkeling van de inheemse volken in Latijns-Amerika en de CaraÔben, gedaan te Madrid op 24 juli 1992 12/12/1995
S. 1-197 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol ter vervollediging van artikel 3 van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Overeenkomst van 17 april 1946 inzake de exploitatie van het Luxemburgse spoorwegnet, ondertekend te Luxemburg op 2 december 1993 6/12/1995
S. 1-196 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 6/12/1995
S. 1-195 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 6/12/1995
S. 1-187 Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen 31/10/1995
S. 1-160 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Chili inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 15 juli 1992 17/11/1995
S. 1-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van anti-persoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen 9/11/1995
S. 1-152 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991 8/11/1995
S. 1-151 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Algiers op 24 april 1991 8/11/1995
S. 1-150 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek GeorgiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 8/11/1995
S. 1-124 Wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad 12/10/1995