Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : verenigde commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden
2: Legislatuur 1999-2003

16 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-1213 Evaluatie van het tweede rapport over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 26/6/2002
S. 2-1199 Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen 19/6/2002
S. 2-725 Rechten van het kind 23/4/2001
S. 2-666 Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen 20/2/2001
S. 2-402 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren 6/4/2000
S. 2-249 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen 22/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-160 Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde 17/11/1999
S. 2-106 Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan 13/10/1999
S. 2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 12/10/1999
S. 2-86 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 30/9/1999
S. 2-22 Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging 20/7/1999
S. 2-19 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 14/7/1999
S. 2-10 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 14/7/1999