Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Werkgroep ComitÚs P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)
1: Legislatuur 1995-1999

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 1-390 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 19/7/1996