Vergaderingen

Datum Uur Commissie Agenda - Bulletin Video
3/11/2014 14.15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
afvaardiging Senaat
Agenda - Bulletin  
19/11/2014 9 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
3/12/2014 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/12/2014 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
13/1/2015 13.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
20/1/2015 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/2/2015 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
2/3/2015 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
17/3/2015 9 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
25/3/2015 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
4/5/2015 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
12/5/2015 16 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
de vergadering wordt georganiseerd samen met de Commissie voor de buitenlandse betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
26/5/2015 10.15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie Financiën en Budget van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
16/6/2015 16 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
23/6/2015 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
30/6/2015 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
7/7/2015 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/7/2015 16 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
13/7/2015 14.15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
14/7/2015 17 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/9/2015 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda    
15/9/2015 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
17/9/2015 10.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de commissie Buitenlandse Betrekkingen en de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
1/10/2015 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
19/10/2015 13.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/11/2015 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
8/12/2015 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
19/1/2016 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
2/2/2016 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
3/2/2016 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
15/2/2016 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
16/2/2016 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
16/2/2016 10.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
23/2/2016 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
29/2/2016 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
15/3/2016 9 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
19/4/2016 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
13/5/2016 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie voor de Sociale Zaken en de Commissie voor de Financiën en de Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
22/6/2016 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
19/7/2016 12.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
13/9/2016 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
4/10/2016 9 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
19/10/2016 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
22/11/2016 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
14/12/2016 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
14/2/2017 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
21/2/2017 11 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
21/3/2017 10.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
18/4/2017 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
18/4/2017 11 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
20/4/2017 11 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie Financiën en Begroting en de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
2/5/2017 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
4/5/2017 10.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/5/2017 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissies voor de Financiën en de Begroting, voor het Bedrijfsleven en voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
30/5/2017 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
27/6/2017 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie voor de Financiën en Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
5/7/2017 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
12/7/2017 9.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
29/9/2017 11 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
29/9/2017 10.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
Senaatsdelegatie
Agenda - Bulletin  
16/10/2017 16 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
11/12/2017 9 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
13/12/2017 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Afgelast    
16/1/2018 14.15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
26/1/2018 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met Commissie Financiën en Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
21/3/2018 15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
27/3/2018 10.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
17/4/2018 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
8/5/2018 13 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissies voor Financiën en Begroting, Sociale Zaken, Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda    
15/5/2018 11 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie Buitenlandse Betrekkingen en Commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
9/7/2018 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
10/7/2018 14 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
28/11/2018 10 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
9/1/2019 14.15 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met Commissie Financiën en Begroting en subcommissie Rekenhof van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin  
22/1/2019 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
5/2/2019 15.45 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden Agenda - Bulletin  
20/3/2019 14.30 uur Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
samen met de Commissie voor de Financiën en de Begroting en de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Agenda - Bulletin