5-92COM

5-92COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Peter Van Rompuy au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «le secteur des télécommunications en Italie» (nº 5-1048)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Italië heeft een vrij vooruitstrevende regeling voor de telecomsector. Heeft de minister die regeling nader bekeken en zo ja, wat denkt hij erover?

Heeft de minister een idee van de gemiddelde installatiekosten in België?

Bestaat de nieuwe regeling die de minister nu voorstelt, met de mogelijkheid om het contract na zes maanden zonder vergoeding te verbreken, ook in een ander, liefst vergelijkbaar Europees land? Zo ja, wat zijn de ervaringen daar?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - We hebben geen duidelijk zicht op de specifieke situatie in Italië, maar ik kan mijn administratie vragen daarover een nota op te stellen.

De installatiekosten variëren. Voor mobiele telefonie zijn er geen installatiekosten, maar voor de packs, de combinatie internet, televisie en telefoon, gaat het om honderden euro installatiekosten. Ook hierover hebben we geen specifieke cijfers. We hebben er wel rekening mee gehouden bij het vastleggen van de regeling.

Weinig landen hebben een regeling. Wij weten dat Frankrijk er een heeft. Daar is de minimumtermijn twaalf maanden, na die periode moet men 25% van de resterende contractduur betalen. België gaat dus verder.

Naar aanleiding van uw wetsvoorstel hebben we de operatoren benaderd, de afweging gemaakt en beslist. Volgens Test-Aankoop hebben we de goede beslissing genomen. Ze is eenvoudig en duidelijk, en versterkt de consument.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Hebt u ook bekeken in welke mate uw systeem technologieneutraal is? Het gaat immers ook om toekomstige technologieën. Ik ben enthousiast over uw voorstel, maar u zegt zelf dat de installatie van packs toch wel enkele honderden euro kost. Die kosten kunnen niet worden afgeschreven, kunnen zij dan worden terugverdiend op een termijn van zes maanden? Zelfs bij een bedrag van slechts 200 euro, komt het neer op 30 à 40 euro per maand. Het verschil in installatiekost per technologie zal alleszins significant zijn. De bedoeling van het project is de meest performante technologie te promoten. In welke mate is uw voorstel technologieneutraal?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - U vraagt wat het effect zal zijn op de prijzen. De installaties zijn uiteraard niet gratis. Zo moet bijvoorbeeld het personeel worden betaald. Het probleem is voor mij het gebrek aan transparantie. Men lijkt ervan uit te gaan dat als een reglementering wordt ingevoerd, er geen gratis aanbiedingen meer mogelijk zijn. Dat is een vreemde redenering want het wekt de indruk dat men nu de mensen met een interessant aanbod lokt en dat ze niet meer weg kunnen zodra ze een contract hebben gesloten. Dat is misschien interessant voor operatoren, maar niet voor de consument. Ik ben voorstander van een transparante communicatie, onder meer over de kosten. Onze reglementering zal wellicht effect hebben op de aanbieding, maar aangezien er verschillende operatoren zijn, zal de transparantie ook verbeteren, waardoor de consument beter in staat zal zijn om te kiezen.

Er zijn voor de operatoren drie kostenrubrieken die niet zichtbaar zijn voor de consument: promotiekosten, installatiekosten en de commissie van de verkopers. Telecomcontracten worden vaak niet rechtstreeks gesloten met het bedrijf zelf, maar met een verkoper in een winkel. In de regeling die we uitwerken, willen we ook de commissies van de verkopers bekijken.

En dan is er nog de kwestie of een installatie technologisch neutraal is. In het ontwerp dat we tegen het najaar voorbereiden, kiezen we altijd voor een technologisch neutrale oplossing. We willen namelijk niet dat we de wetgeving moeten aanpassen zodra er een nieuwe technologie op de markt komt.

Op termijn zal mobiele telefonie overigens geïntegreerd worden in het packabonnement dat voor het hele gezin wordt afgesloten. Daarom is technologieneutraliteit een absolute vereiste in ons voorontwerp.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Ik ben voorstander van het systeem dat u voorstelt. Ik maak me alleen de bedenking dat een technologie met hogere instapkosten in dit systeem moeilijker is dan een andere.