S. 7-525 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende de alarmerende en toenemende schendingen van de mensenrechten gepleegd door het Iraanse overheidsregime
Orry Van de Wauwer    Annick Lambrecht    Latifa Gahouchi    GaŽtan Van Goidsenhoven    Rik Daems   

motie van het Parlement
rechten van de mens
Iran
doodstraf
religieus conservatisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-525/1 7-525/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/3/2024
7-525/2 7-525/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2024
7-525/3 7-525/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2024
7-525/4 7-525/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 19/4/2024
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/3/2024   Indiening Doc. 7-525/1 7-525/1 (PDF)
8/3/2024   Inoverwegingneming
8/3/2024   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
19/4/2024   Inschrijving op agenda
19/4/2024   Algemene bespreking
19/4/2024   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-0/o0) Doc. 7-525/4 7-525/4 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/3/2024   Verzending naar commissie
22/3/2024   Inschrijving op agenda
22/3/2024   Bespreking
22/3/2024   Aanwijzing rapporteur(s): Chris Steenwegen
22/3/2024   Het voorstel van resolutie is eenparig aangenomen (11 stemmen)
22/3/2024   Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-0/o0) Doc. 7-525/3 7-525/3 (PDF)
22/3/2024   Aanneming
22/3/2024   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-525/2 7-525/2 (PDF)
19/4/2024   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, min. van Buit. Zaken, de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. en de voorz. van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2024
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Aangenomen 22/3/2024