S. 7-298 Dossierfiche                  

Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022
Bureau  

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-298/1 7-298/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 16/11/2021
7-298/2 7-298/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 1/2/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2021   Indiening
16/11/2021   Verzending naar Bureau
17/12/2021   Inschrijving op agenda
17/12/2021   Algemene bespreking
17/12/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-3/o10)
17/12/2021   Aanneming zonder amendering
1/2/2022   Indiening van de aanpassingen
1/2/2022   Verzending naar Bureau
25/2/2022   Inschrijving op agenda
25/2/2022   Algemene bespreking
25/2/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+38/-0/o3)
Aanpassing van de dotatie voor het dienstjaar 2022.
25/2/2022   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
16/11/2021   Verzending naar Bureau
16/11/2021   Inschrijving op agenda
16/11/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
16/11/2021   Bespreking
16/11/2021   Goedkeuring verslag Doc. 7-298/1 7-298/1 (PDF)
1/2/2022   Verzending naar Bureau
1/2/2022   Inschrijving op agenda
1/2/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
1/2/2022   Bespreking
1/2/2022   Goedkeuring verslag
25/2/2022   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 17/12/2021, 25/2/2022
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd 16/11/2021
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd 1/2/2022

Kruispuntbank van de wetgeving