S. 5-259 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami
Nele Lijnen    Rik Daems    Bart Tommelein   

gelijke behandeling van man en vrouw
Iran
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
rechten van het kind
motie van het Parlement
gendermainstreaming
recht tot betogen
doodstraf
rechten van de vrouw
foltering
rechten van de mens
staatsgeweld
religieus conservatisme
wrede en onterende behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-259/1 5-259/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2010   Indiening Doc. 5-259/1 5-259/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd