S. 5-2478 Dossierfiche K. 53-3454

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013
Regering E. Di Rupo I  

commerciŽle rechtspraak
ratificatie van een overeenkomst
Europees octrooi
EU-lidstaat
eengemaakt octrooigerecht
octrooirecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2478/1 5-2478/1 (PDF) Wetsontwerp 6/2/2014
5-2478/2 5-2478/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2014
K. 53-3454/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3454/2 Verslag namens de commissie 9/4/2014
K. 53-3454/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2014   Indiening Doc. 5-2478/1 5-2478/1 (PDF)
6/2/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2014   Inschrijving op agenda
13/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-8/o0) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Verzending naar commissie
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Olga Zrihen
25/2/2014   Bespreking
25/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
25/2/2014   Aanneming zonder amendering
25/2/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3454/1
9/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3454/2
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 6
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-19/o0)
Integraal verslag nr. 198, p. 60-61
Doc. K. 53-3454/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
9/9/2014   Bekendmaking (71163-71221)
11/5/2017   Erratum (55976)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2014 9/9/2014 , blz 71163-71221
Errata
Op 11/5/2017 , blz 55976

Kruispuntbank van de wetgeving