S. 5-1931 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda
Nele Lijnen    Marie Arena    Rik Torfs    Jean-Jacques De Gucht    Bert Anciaux    Yoeri Vastersavendts   

Oeganda
geweld
ontwikkelingshulp
Democratische Republiek Congo
motie van het Parlement
internationale rol van de EU
multinationale strijdmacht
internationale sanctie
vluchtelingenhulp
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1931/1 5-1931/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/1/2013
5-1931/2 5-1931/2 (PDF) Amendementen 19/2/2013
5-1931/3 5-1931/3 (PDF) Amendementen 5/3/2013
5-1931/4 5-1931/4 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/2013
5-1931/5 5-1931/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/1/2013   Indiening Doc. 5-1931/1 5-1931/1 (PDF)
17/1/2013   Inoverwegingneming
17/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o18) Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/1/2013   Verzending naar commissie
19/2/2013   Inschrijving op agenda
19/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen, Olga Zrihen
19/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Nele Lijnen
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Bespreking
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Bespreking
5/3/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
5/3/2013   Aanneming na amendering
5/3/2013   Vertrouwen rapporteur
14/3/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenw.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 19/2/2013, 27/2/2013, 5/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving